Σημείωση: Αυτό το έγγραφο δεν εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε όμως να το κατεβάσετε και να το ανοίξετε σ’ ένα κατάλληλο πρόγραμμα στον υπολογιστή σας.

Ο ΧΡΙΣΤΑΝΟΣ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ http://godtube.gr/media/flashcomm?action=mediaview&context=embeded&id=13260