Δημιουργήθηκε απο GodTube.gr

Πνευματικές σκέψεις Είμαστε υπό Χάρη και όχι υπό Νόμο!

  • 01 Οκτωβρίου 2016
  • 417
  • 0
  • 0

Οι χριστιανοί ακούνε το Χριστό και εφαρμόζουν τις εντολές του που είναι η Καινή Διαθήκη. Όσοι ανακατώνουν στον χριστιανισμό την Παλαιά Διαθήκη δηλαδή τον ιουδαϊσμό, βρίσκονται σε πλάνη. Όλες οι αιρέσεις που ανακατώνουν στον χριστιανισμό τον ιουδαϊσμό πλανώνται. Αυτό συμβαίνει διότι δεν πιστεύουν στο ολοκληρωμένο έργο του Χριστού. Σ’ αυτές τις αιρέσεις δεν ξεκινούν όπως οι πρώτοι χριστιανοί (Πράξεις 2:38, 3:19, 17:30). Ο Χριστός είπε «ήρθα να καλέσω αμαρτωλούς σε μετάνοια» και αυτοί δεν ξεκινούν από τη μετάνοια. Δεν ζητούν από το Θεό συγχώρεση για το αμαρτωλό παρελθόν τους. 

 

1.Οι πιστοί δεν είναι υπό νόμο, αλλά υπό Χάρη. (Ρωμαίους 6:14)

2.Πλέον όχι περιτομή, όχι νόμος(δεν διαχωρίζει ηθικό-τελετουργικό). (Πράξεις 15:24)

3.Καταργήθηκε ο νόμος των εντολών. (Εφεσίους 2:15)

4.Οι δέκα εντολές που γράφτηκαν με το δάκτυλο του Θεού καταργήθηκαν. (Έξοδος 31:18, 2 Κορινθίους 3:7-11)

5.Οι εννέα εντολές(εκτός του Σαββάτου), αναφέρονται στην Κ.Δ. σαν ηθικές οδηγίες και όχι σαν εντολές(με τιμωρία στην παράβαση). (Ματθαίος 22:38-40)

6.Οι αρχιερείς που τηρούσαν το Σάββατο, κατηγόρησαν και σταύρωσαν τον Ιησού που παρέβαινε το Σάββατο. (Ματθαίος 12:2, 27:22)

7.Δεν δικαιώνεται κανένας δια του νόμου. (Ρωμαίους 3:20)

8.Τώρα «χωρίς νόμου» φανερώθηκε η δικαιοσύνη του Θεού. (Ρωμαίους 3:21)

9.Όχι στο νόμο των έργων. Ναι στο νόμο της πίστεως. (Ρωμαίους 3:27)

10.Δικαίωση δια της πίστεως, χωρίς των έργων του νόμου. (Ρωμαίους 3:27)

11.Οι υποσχέσεις του Θεού δίδονται δια της πίστεως και όχι δια του νόμου. (Ρωμαίους 4:13)

12.Ο πιστός θανατώθηκε ως προς το νόμο και ενώθηκε με τον αναστάντα Χριστό. (Ρωμαίους 7:4)

13.Ο πιστός απαλλάχθηκε από το νόμο…που είναι το παλιό γράμμα. (Ρωμαίους 7:6)

14.Ο νόμος είναι άγιος, αλλά δεν δόθηκε για δικαίωση του αμαρτωλού. (Ρωμαίους 7:12, 5:1)

15.Ο νόμος είναι πνευματικός, αλλά δόθηκε ως παιδαγωγός. (Ρωμαίους 7:14, Γαλάτας 3:24)

16.Ο νόμος ήταν «αδύνατος» και «ανίσχυρος» να κατακρίνει την αμαρτία. (Ρωμαίους 8:3)

17.Με τη θυσία του Χριστού εκπληρώθηκε η δικαιοσύνη του νόμου. (Ρωμαίους 8:3-4)

18.Στη δικαιοσύνη του Θεού φτάνεις με την πίστη και όχι με τα έργα του νόμου. (Ρωμαίους 9:31-32)

19.Ο Χριστός έβαλε τέλος στο νόμο. Η δικαίωση πλέον δίνεται από το Θεό δια της πίστεως. (Ρωμαίους 10:4)

20.Μωυσής: Δικαιοσύνη εκ του νόμου. (Ρωμαίους 10:5). Ιησούς: Δικαιοσύνη εκ πίστεως. (Ρωμαίους 10:4,5:1)

21.Δικαίωση δια της πίστεως και όχι δια του νόμου. (Γαλάτας 2:16)

22.Εάν η δικαίωση γίνεται δια του νόμου, τότε μάταια πέθανε ο Χριστός. (Γαλάτας 2:21)

23.Με έργα νόμου δεν λαμβάνεις το Άγιο Πνεύμα. (Γαλάτας 3:2, Πράξεις 2:38, Εφεσίους 1:13-14)

24.Εκείνος που χορηγεί το Άγιο Πνεύμα, δεν κάνει θαύματα από έργα νόμου. (Γαλάτας 3:5)

25.Όσοι εκτελούν έργα νόμου είναι υπό κατάρα. (Γαλάτας 3:10)

26.Κανένας δεν δικαιούται δια του νόμου από το Θεό, αλλά μόνο εκ πίστεως. (Γαλάτας 3:11)

27.Ο νόμος δεν είναι εκ πίστεως. (Γαλάτας 3:12)

28.Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου. (Γαλάτας 3:13)

29.Ο νόμος δόθηκε εξαιτίας των παραβάσεων, εωσού έλθει…(Δηλαδή ο νόμος είχε ημερομηνία λήξης). (Γαλάτας 3:19)

30.Ο νόμος μας φρουρούσε μέχρι να έρθει η πίστη (Δηλαδή ο νόμος είχε ημερομηνία λήξης). (Γαλάτας 3:23)

31.Ο νόμος έγινε παιδαγωγός, για να δικαιωθούμε εκ πίστεως. (Γαλάτας 3:24)

32.Ο Ιησούς υπετάγει στο νόμο, για να εξαγοράσει τους υπό νόμο. (Γαλάτας 4:4-5)

33.Όσοι δικαιώνεστε δια του νόμου, ξεπέσατε της χάριτος. Αποχωριστείτε από το Χριστό. (Γαλάτας 5:4)

34.Εάν οδηγείστε υπό του Πνεύματος, δεν είστε υπό νόμο. (Γαλάτας 5:18)

35.οι πιστοί εκτελούν το νόμο του Χριστού, δηλαδή τη διδασκαλία του Χριστού, δηλαδή την Καινή Διαθήκη. (Γαλάτας 6:2)

36.Ο Παύλος εφάρμοσε το νόμο στην παλιά του ζωή, αλλά δεν δικαιώθηκε παρά μόνο με την πίστη. (Φιλιππησίους 3:6,9, Ρωμαίους 5:1)

37.Τώρα οι νόμοι του Θεού γράφτηκαν στη διάνοια και την καρδιά μας. (Εβραίους 8:10,10:16)

38.Ο νόμος δεν τελειοποιεί τους λατρευτές του θεού. (Εβραίους 10:1)

39.Η Κ.Δ. είναι ο τέλειος νόμος της ελευθερίας. (Ιάκωβος 1:25, 2 Τιμοθέου 3:16-17)

40.Εφόσον αγαπούμε το Χριστό, εκτελούμε τις εντολές του που είναι η Καινή Διαθήκη. (Ιωάννη 14:15)

 

0 Σχόλια

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια. Πρόσθεσε ένα σχόλιο.

 

Ψάχνετε για Εκκλησία στην περιοχή σας; Θέλετε να μιλήσετε με άλλους πιστούς για τον Χριστό; Επιθυμείτε να μελετήσετε την Αγία Γραφή; Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο E-mail: contact@pneumatika.gr