Δημιουργήθηκε απο GodTube.gr

Πνευματικές σκέψεις «Απεκδύθητε» και «Ενδύθητε»

  • 07 Νοεμβρίου 2017
  • 312
  • 0
  • 0

Για να γίνεις από πνευματικό ερείπιο εκλεκτός άγιος του Θεού, πρέπει να απεκδυθείς τον παλιό σου εαυτό μαζί με τις επιθυμίες του και τα πάθη του και να ενδυθείς τον νέον άνθρωπο που θέλει να κτίσει ο Θεός μέσα σου. Μόνο ο νέος άνθρωπος μπορεί να έχει κοινωνία με τον Θεό και μόνο ο νέος άνθρωπος μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Μόνο για το νέο άνθρωπο ο Θεός δημιούργησε τη νέα γη και το νέο ουρανό(2 Πέτρου 3:13, Ιωάννη 14:2-3, Αποκάλυψη 21:1-5). Μόνο οι άγιοι θα περάσουν την αιωνιότητα μαζί με το Χριστό(Ιωάννη 17:24, 2Θεσσαλονικείς 2:14). Γι’ αυτό λοιπόν πέταξε τα παλιά και μολυσμένα και πρόσθεσε στον εαυτό σου τις αρετές του Θεού.

1.Να «απεκδυθήτε» τον παλαιόν άνθρωπον τον κατά την προτέραν διαγωγήν, τον φθειρόμενον κατά τας απατηλάς επιθυμίας. (Εφεσίους 4:22)

2.«Απεκδυθέντες» το σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού. (Κολοσσαείς 2:11)

3.Να «ενδυθείς» λευκά ιμάτια. (Αποκάλυψη 3:5)

4.Νίκησε την αμαρτία, τον κόσμο, για να «ενδυθείς» λευκά ιμάτια. (Αποκάλυψη 3:5)

5.«Ενδύθητε» ταπεινοφροσύνη. (1 Πέτρου 5:5)

6.«Ενδύθητε» τον θώρακα της πίστεως και αγάπης. (1 Θεσσαλονικείς 5:8)

7.«Ενδύθητε» την αγάπη. (Κολοσσαείς 3:14, 1 Κορινθίους 13:4-8)

8.«Ενδύθητε» σπλάχνα οικτιρμών, χρηστότητα, πραότητα, μακροθυμία. (Κολοσσαείς 3:12)

9.«Ενδύθητε» την πανοπλία του Θεού. (Εφεσίους 6:11)

10.«Ενδύθητε» τον νέον άνθρωπον. (Εφεσίους 4:24)

11.«Ενδύθητε» τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. (Ρωμαίους 13:14)

12.«Ενδύθητε» τα όπλα του φωτός. (Ρωμαίους 13:12)

13.«Απορρίψαντες» λοιπόν πάσαν κακίαν και πάντα δόλον και υποκρισίες και φθόνους και πάσας τας καταλαλιάς. (1 Πέτρου 2:1)

14.«Προσθέσατε» στην πίστη σας την αρετή, τη γνώση του Ευαγγελίου, την εγκράτεια, την υπομονή, την ευσέβεια, την φιλαδελφία, την αγάπη. (2 Πέτρου 1:5-7)

 

0 Σχόλια

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια. Πρόσθεσε ένα σχόλιο.

 

Ψάχνετε για Εκκλησία στην περιοχή σας; Θέλετε να μιλήσετε με άλλους πιστούς για τον Χριστό; Επιθυμείτε να μελετήσετε την Αγία Γραφή; Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο E-mail: contact@pneumatika.gr