Δημιουργήθηκε απο GodTube.gr

Πνευματικές σκέψεις Η Εκκλησία ζει καμπύλη θανάτου!

  • 31 Ιουλίου 2018
  • 266
  • 0
  • 0

Φαινόμενα σήψης εμφανίστηκαν από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της Εκκλησίας και τα οποία αυξάνονται με το χρόνο. Το γράφημα της Εκκλησίας δείχνει ότι η καμπύλη της Εκκλησίας ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Η αγιότητα ελαττώνεται, ο έλεγχος εξαφανίστηκε από τα κηρύγματα, διδασκαλία δεν γίνεται, το «γαργαλιζόμενοι» αυξάνεται, η κοινωνία εξαφανίστηκε, η Εκκλησία απομακρύνθηκε από την υγιαίνουσα διδασκαλία, κυριαρχεί το «σαρκικό» φρόνημα, το Πνεύμα του Θεού έχει αποσυρθεί και η Εκκλησία  κατάντησε φτωχή πνευματικά, ακολουθεί πορεία θανάτου! Ο Θεός να μας ελεήσει.

1.«αρχίσατε με το Πνεύμα και τελειώνετε με την σάρκα;» (Γαλάτας 3:3)

2.«έτι σαρκικοί είσθε». (1 Κορινθίους 3:3-4)

3.«τις σας εμπόδισε ώστε να μην πείθεστε εις την αλήθειαν;» (Γαλάτας 3:1)

4.«συνέλθετε εις εαυτούς και μην αμαρτάνετε». (1 Κορινθίους 15:34)

5.«πως μερικοί μεταξύ σας λένε ότι ανάσταση νεκρών δεν υπάρχει;». (1 Κορινθίους 15:12)

6.«Μη πλανάσθε». (1 Κορινθίους 15:33)

7.«τινές επλανήθησαν κατά την πίστιν». (1 Τιμοθέου 6:21)

8.«εν υστέροις καιροίς θέλουσι αποστατήσει τινές από της πίστεως». (1 Τιμοθέου 4:1)

9.«τους εξουθενημένους εν τη εκκλησία καθίζετε κριτάς;». (1 Κορινθίους 6:4)

10.«ως προς τον καιρό έπρεπε να είσθε διδάσκαλοι». (Εβραίους 5:12)

11.«με εγκατέλειπε αγαπήσας τον παρόντα κόσμο». (2 Τιμοθέου 4:10)

12.«είναι εχθροί του σταυρού του Χριστού». (Φιλιππησίους 3:18)

13.«θέλουσι σας εμπορευθεί με πλαστούς λόγους». (2 Πέτρου 2:3)

14.«παρεισάξει αιρέσεις απωλείας». (2 Πέτρου 2:1)

15.«οι αμαθείς και οι αστήρικτοι στρεβλώνουσιν, ως και τας λοιπάς γραφάς». (2 Πέτρου 3:16)

16.«να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας». (1 Κορινθίους 1:10)

17.«είναι έριδες μεταξύ σας». (1 Κορινθίους 1:11)

18.«είναι μεταξύ σας φθόνος και έρις και διχόνοιαι». (1 Κορινθίους 3:3)

19.«είναι μεταξύ σας πορνεία». (1 Κορινθίους 5:1)

20.«δεν υπάρχει μεταξύ σας ουδέ εις σοφός;». (1 Κορινθίους 6:5)

21.«έχετε κρίσεις μεταξύ σας». (1 Κορινθίους 6:7)

22.«υπάρχουν σχίσματα μεταξύ σας». (1 Κορινθίους 11:18)

23.«υπάρχουσι και αιρέσεις μεταξύ σας». (1 Κορινθίους 11:19)

24.«είναι μεταξύ σας έριδες, ζηλοτυπίαι, θυμοί, μάχαι, καταλαλιαί, ψυθιρισμοί, αλαζονείαι, ακαταστασίαι». (2 Κορινθίους 12:20)

25.«τινάς ότι περιπατούσι μεταξύ σας ατάκτως». (2 Θεσσαλονικείς 3:11)

 

0 Σχόλια

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια. Πρόσθεσε ένα σχόλιο.

 

Ψάχνετε για Εκκλησία στην περιοχή σας; Θέλετε να μιλήσετε με άλλους πιστούς για τον Χριστό; Επιθυμείτε να μελετήσετε την Αγία Γραφή; Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο E-mail: contact@pneumatika.gr